สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าแดง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐท์นรี   สูงเนิน
2. เด็กหญิงพรกนก  จันแปงเงิน
 
1. นายอภิชัย  เบ็ญมาตย์
2. นางยุพาพักตร์  พนมมุกดา