สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่าเตย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภัสสร   สามารถ
2. เด็กชายพงษ์พัฒน์   ชัยฤทธิ์
 
1. นายพานุมาศ  ธิบูรณ์บุญ
2. นายสุริยัน  ทรัพย์ผล