สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเป้าป่าแสด สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กองศรีมา
3. เด็กหญิงธิชากร  ไตรยวงค์
4. เด็กหญิงพิมพ์พลอย  โคสาสุ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ไตรยวงค์
 
1. นางสุภาพร  กุมารสิทธิ์
2. นางสุนา  สุนทรส
 
2 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวาลย์   บางทราย
 
1. นายสุดตา   ไตรยวงค์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายกำธน   ไตรยวงค์
2. เด็กชายธนกฤต   อาจวิชัย
3. เด็กชายประกาศิต   กลางประพันธ์
 
1. นายสุดตา   ไตรยวงค์