สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเปียด สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกานดา   เชื้อวังคำ
 
1. นางอมร   แก่นงาม
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัฒฐานะ  โซ่เมืองแซะ
2. เด็กชายสุทธิชัย  ศรีแสน
3. เด็กชายโภคิน  เที่ยงบุญ
 
1. นายเปลื้อง  เชื้อเมืองแสน
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  โซ่เมืองแซะ
2. เด็กชายสิทธิณรงค์  โซ่เมืองแซะ
3. เด็กชายเจษฎา  วงค์แสนชัย
 
1. นายเปลื้อง  เชื้อเมืองแสน