สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแฝก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 66.26 ทองแดง 11 1. เด็กชายธีระภัทร  มีสา
2. เด็กชายนิรุตติ์  คล่องดี
 
1. นายธวัช  ศรีสุภา
2. นายประจัญ  คล่องแคล่ว