สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนสวาง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอภัฏษรา   ชาลือ
2. เด็กหญิงอรสา  ดีดวงพันธ์
 
1. นายวิรยุทธ์   บุญพันธ์
2. นางสวาสดิ์  ลั่นอรัญ