สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูแผงม้า สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายอิทธิกร  เสนทอง
2. เด็กชายอุทัย  มีศรี
 
1. นายอิฐบูรณ์  มุกธะวัตร
2. นายวิษณุ  ศรีโยธี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวนันท์  ไชยเพชร
 
1. นางอรกุล  เชื้อทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายภูรินทร์  แสนโสม
 
1. นางอรกุล  เชื้อทอง