สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูล้อม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79.75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะพันธ์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ผิวเหลือง
3. เด็กหญิงบุหลัน  คนไว
4. เด็กหญิงสิริวิมล  ผิวเหลือง
5. เด็กหญิงอมาวศรี  วงค์ทิพย์
 
1. นางสาวสุรีย์พร  อัฐนาค
2. นางสาวกรรณิกา  สุวรรณมงคล