สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัชติยา  คนขยัน
2. เด็กหญิงณัฐธิติ  แก้วดี
3. เด็กหญิงปิยากร  ปราณีทะ
4. เด็กหญิงอนัญญา  พยอม
5. เด็กหญิงอรปรีญา  คนกล้า
6. เด็กหญิงโสริญา  บัวใหญ่
 
1. นางนงลักษณ์  ใจคง
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87.57 ทอง 8 1. เด็กชายกิตติภพ  แสงผุย
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  ภูละคร
3. เด็กหญิงอนัญญา  พยอม
 
1. นางทัศนีย์  พรหมทา
2. นางเพ็ญศรี  ไชยสีหา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงคูณทรัพย์  สุวรรณไตรย์
2. เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลปลอด
3. เด็กหญิงเนตรดาว  คลองศีลธรรม
 
1. นางนงลักษณ์  ใจคง
2. นางทัศนีย์  พรหมทา