สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมะนาว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงมาลัยลักษณ์  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางจิฬาพรรณ  สุขพันธ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 12 1. เด็กชายเอกภพ   หลาบโพธิ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์   สุคนธะ
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะ  สุขสบาย
2. เด็กชายพงศกร  เชื้อคำจันทร์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุคนธะ
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐมล  แสงระงับ
2. เด็กหญิงพรธิตา  วงศ์ศรีชา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สุคนธะ
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายวีระภาพ  เชื้อคำฮด
2. เด็กชายอิทธิพงษ์  ทองมะหา
3. เด็กชายเอกชัย  ตรงดี
 
1. นางสาวเภาพิจิตร  เชื้อจารย์ชิน