สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแมด สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงธนพร  อาจหาญ
 
1. นางปริศนา  รัชอินทร์