สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทรัพย์เจริญ  วังทะพันธ์
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  ราชิวงศ์
 
1. นางสาวดวงอัมพร  ภาคภูมิ