สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจวิชัย
 
1. นายสุทธินันท์  อุปัญญ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  บุญรักษ์
 
1. นางวิภารัตน์  จิตจักร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายภูวริน  สะตะ
2. เด็กหญิงอมรัตน์  น้อยทรง
 
1. นางสมัดดา  กลางประพันธ์
2. นางวิภารัตน์  จิตจักร
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติวินท์  กำลังหาญ
2. เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริคุณ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  น้อยทรง
 
1. นางเด็ดดวง  ด่านวันดี
2. นางสาวคณิตา  ผิวขำ