สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐวดี   สุพร
2. เด็กหญิงทัศนีย์   เชื้อคำจันทร์
3. เด็กหญิงนันฐินี   สุพร
4. เด็กหญิงวาสนา   สุพร
5. เด็กหญิงสิริวิมล   สุพร
6. เด็กหญิงสุพัตรา   สุพร
 
1. นายศรีศักร  ศรีอระพิมพ์
2. นางพรศิริ  ศรีอระพิมพ์