สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแวง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  มหาวงค์
 
1. นางไพรพร  อาจวิชัย
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจตุพร  คนหาญ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  คนหาญ