สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสงเปือย สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฎฐนิษา    บุญทศ
2. เด็กหญิงนันทิญา   มงคลสุภา
3. เด็กหญิงพรพิจิตรา   มงคลสุภา
 
1. นางสุจิตรา   คำรัศมี
2. นางสาวกิจนิกา   เชื้อคำฮด