สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. นางสาวกนกวรรณ  เพียพยัคฆ์
2. นางสาวอนุธิดา  แข็งแรง
 
1. นางปัญญา  สำราญพรหม