สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านส้มป่อย"รอดนุกูล" สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายพงษ์พิษณุ  ทองประเสริฐ
2. เด็กชายภูวนาท  คำเภา
 
1. นางธัญพร  ราชิวงค์
2. นางสาวจันทร์ทรา  แข็งแรง