สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กชายพิชิตชัย  ว่องไว
2. เด็กหญิงอริสรา  ว่องไว
 
1. นายพันศักดิ์  หินแก้ว
2. นายพิภพ  แสงกล้า
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  ว่องไว
2. เด็กหญิงปนัดดา  ว่องไว
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เมืองโคตร
4. เด็กหญิงวิจิตรา  บุญทด
5. เด็กหญิงอโนทัย  ว่องไว
6. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  หอมหวล
 
1. นายอัฐพล  ศรีหาเมฆ
2. นางสาวอัมภาพร  เมืองโคตร
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัคพสุตม์  จิน
 
1. นางสุพรรษา  จันทร์สุเทพ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรประภา  พาลึก
 
1. นางสุพรรณษา  จันทร์สุเทพ