สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสองคอน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ว่องไว
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  บุญสม
 
1. นางพัชรี  สุวรรณไตรย์
2. นางสุนิสา  คำปิตะ