สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสานแว้ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพรรวินทร์    ธงชัย
 
1. นายสมชาติ   อัฐนาค
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายเทวัน    บุษดี
 
1. นางเฉลียว   คู่กระสังข์