สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขัว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงนาเดีย  รุ่งโรจน์
 
1. นางกรชนก  สมยา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  รุ่งโรจน์
 
1. นางจีรวัฒน์  ภาคภูมิ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  ชูประสูตร
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  พิกุลศรี
3. เด็กชายอัฐพล  บังจันทร์
 
1. นายกิตติธัช  คนยืน
2. นายเจษฎา  คนเพียร