สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขัว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 78.61 เงิน 5 1. เด็กชายภัทรพงค์  พละศักดิ์
2. เด็กชายวิชัย  อินทร์โนนพะเนาว์
 
1. นายสาคร  มีศิลป์
2. นายนิติพงษ์  ไชยขันธ์