สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. นายพีระพล  พันธุพาน
2. นายศราวุธ  รูปงาม
 
1. นางจุฬาภรณ์   ทองคำ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. นางสาวณัฐสุดา  ตะวังทัน
2. นายฤกษ์ดี  แสนสุข
 
1. นายพนมไพร  มีบาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกุลธิดา    วงศ์ตาโสม
 
1. นางสาวรัตน์ศิยา    จูมแพง