สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์กระโซ่
2. เด็กหญิงกัลยา   โซ่เมืองแซะ
3. เด็กหญิงจิราภา   วงศ์กระโซ่
4. เด็กหญิงชนิศา   วงศ์เทวราช
5. เด็กหญิงชินารมย์    วงศ์กระโซ่
6. เด็กหญิงนาตจิรา   วงศ์กระโซ่
7. เด็กหญิงปาลีนา   ฝาระมี
8. เด็กหญิงฤทัยรัตน์   วงศ์กระโซ่
9. เด็กหญิงศิรินทร์ญา   ปีลาตี
10. เด็กหญิงสุขฤทัย   วงศ์กระโซ่
11. เด็กหญิงสุวิดา   โซ่เมืองแซะ
12. เด็กหญิงอรลิสา   วงษ์มณี
13. เด็กหญิงอริศรา   โซ่เมืองแซะ
14. เด็กหญิงเกวริน   โซ่เมืองแซะ
15. เด็กหญิงเขมจิรา   โซ่เมืองแซะ
 
1. นางน้ำฝน   ประคองสิน
2. นางรัชนี   ดุสอน
3. นายพรสวัสดิ์   เชื้อเมืองแสน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงบุญภาศรี    โซ่เมืองแซะ
 
1. นายไมตรี   พนันชัย
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงถิราภรณ์  วงค์กระโซ่
2. เด็กหญิงนัยนา  สีสิลา
3. เด็กหญิงพรนภา  วงค์กระโซ่
 
1. นางรัชนี  ดุสอน
2. นางสาวสุกัญญา  วงศ์กระโซ่