สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโสก สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โซ่เมืองแซะ
2. เด็กชายอนุพล   วงค์กระโซ่
 
1. นางรัชนี  ดุสอน
2. นางน้ำฝน  ประคองสิน
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิดาภา   เชื้อคำฮด
2. เด็กหญิงศศิประภา   ฝาระมี
3. เด็กหญิงศิริวิมล   วงศ์กระโซ่
 
1. นายไมตรี   พนันชัย
2. นายวัชรศักดิ์   วงศ์กระโซ่