สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกระยัง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  ปริปุญณะ
2. เด็กหญิงดวงผกา  บทไธสง
 
1. นางสาวสุภาพร  บุทธิจักร์