สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองคอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงนวลหทัย   การพงษ์
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   เชื้อคำฮด
3. เด็กหญิงบุริมนาถ    เชื้อคำฮด
4. เด็กหญิงพรรธนารัตน์    เชื้อคำฮด
5. เด็กหญิงสุนิสา   วงค์กะโซ่
6. เด็กหญิงเพ็ญสุดา   แสงสว่าง
 
1. นางสาวณัฐชยา   โพธิ์พิทูรย์