สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ทิวาพัฒน์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  ยอดชาญ
3. เด็กหญิงวัชรี  ห้วยทราย
 
1. นางสาวฬาลักษณ์  ไตรยวงค์
2. นางสาวสิริกูล  น้อยทรงค์