สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจุฑามณี  สุพร
 
1. นางพรทิพา  ศรีสุภา
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิราทิพัส  บุญหว่าน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาลจักร
3. เด็กหญิงเมธาวี  คนคล่อง
 
1. นางสุกัญญา  กุลวงค์
2. นางอรทัย  เสียงล้ำ