สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแก้งโนนคำประชาสรรค์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุพร
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คำมงคุณ
 
1. นางรสา  ก้านสันเที๊ยะ
2. นายชนะ  ก้านสันเทียะ