สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กชายจิรเมธ  สุพร
2. เด็กชายนรานนท์  แสงอรุุณ
3. เด็กชายศาสตราวุฒิ  ทัพขวา
4. เด็กชายสุรเดช  จันกง
5. เด็กชายอดิศักดิ์  คนเพียร
6. เด็กชายอภิเศษฐ์  ศิริการ
 
1. สิบเอกบุญเยื้อน  ศรีสุภา
2. นายบรรลือศักดิ์  สุขรี่
3. นายชาญสิทธิ์  กุลวงค์