สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสระพังทอง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงปราญปรีญา  ตรงดี
2. เด็กชายวราเทพ  เพชรชนากร
 
1. นายอดุลย์  บุตดีวงค์
2. นายยศกร  โสธรารังษี