สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัชรฏา  สีขาว
2. เด็กหญิงเมวดี  จูมแพง
 
1. นายสมทัด  วังคะฮาต
2. นางสาววรัมพร  บุตรสาร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงอาระญา  พาลีรักษ์
 
1. นายอำนาจ  วังคะฮาต
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76.9 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวัฒน์  สาครน้อย
 
1. นายคำใจ  สลางสิงห์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายศักรินทร์  สุภาพันธ์
 
1. นายเหลี่ยมทอง  มหาอุป
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิยา  สุภาพันธ์
 
1. นางสายสุนีย์  กลางประพันธ์