สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกอก 2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษกร  สาลี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บิ้งเดช
3. เด็กชายธนาธร  มีชัย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  โคตะสินธุ์
2. นางพัชรินทร์  ผิวงาม