สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงจรรยาพร   ศรีวิชา
 
1. นางวิไลวรรณ   คำมั่น
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มาลาล้ำ
 
1. นางลำพูล  บุญลี