สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกอก1 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 65.4 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุธารินี   สุพร
 
1. นางราตรี   ธยาธรรม
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 68 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงบุศรินทร์   อนุกูล
2. เด็กชายอมรเทพ   จอมใจ
3. เด็กหญิงเรวดี   วรสาร
 
1. นางทัศนีย์   ชอบงาม
2. นางพิมลรัตน์   กลางประพันธ์