สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ผิวขำ
2. เด็กหญิงชลิตา  สุพร
3. เด็กหญิงถาวรีย์  นพชัยเตชากิตติ์
 
1. นางมิตย์ทยา  ขจรฤทธิ์
2. นางสาวนิศากร  ผิวขำ