สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ๑ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายพินิจ  สุวรรณมงคล
2. เด็กชายวีระพล  คำลือ
 
1. นางมิตย์ทยา  ขจรฤทธิ์
2. นางสาวนิศากร  ผิวขำ