สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยทราย2 สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกันตนา  ใจทัด
 
1. นายพิทธยัน  แสงบุตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 12 1. เด็กชายวัชระ  กลางประพันธ์
 
1. นายภักดี  พันธุโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 13 1. เด็กหญิงเจษฎา  ผลาวงศ์
 
1. นายภักดี  พันธุโพธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายสุรเดช  ปาลวงศ์
 
1. นายภักดี  พันธุ์โพธิ์