สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยยางจอมมณี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 24.98 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายศักดิ์ดา   คล่องดี
2. เด็กชายอนุสิทธิ์   เกาะแก้ว
 
1. สิบเอกหญิงวันเพ็ญ  ปัญญาวงค์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงนรีกานต์  สุพร
 
1. สิบเอกหญิงวันเพ็ญ  ปัญญาวงค์