สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าคราม สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายตะวัน  ไชยายงค์
 
1. นางกมลกานต์  สว่างวงษ์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชิดชนก  พันคูณ
 
1. นางพรรณเพ็ญ  เชิดโกทา