สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าดง สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง 9 1. เด็กชายรณชัย   จิตอามาตย์
 
1. นางเพ็ญพิศ  คุปติปัทมกุล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำมุงคุณ
 
1. นางสาววิมลรัตน์  คำมุงคุณ