สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรศิริ  เสียงเพราะ
 
1. นายพีระศุทธื์  โคตรสุโพธิ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภณิดา  อัศวภูมิ
 
1. นายพีระศุทธื์  โคตรสุโพธิ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คนคล่อง
2. เด็กชายพีระพงษ์  ยืนยั่ง
3. เด็กชายภูริเดช  ผิวผ่อง
 
1. นายพีระศุทธิ์  โคตรสุโพธิ์
2. นายไมตรี  วงศ์จันทร์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  คนขยัน
2. เด็กหญิงปัถยานี  ยืนยง
3. เด็กหญิงพันพัสสา  เกตุอินทรีย์
 
1. นางธีรวรรณ  เฉลิมวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  ว่องไว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.31 ทอง 5 1. เด็กหญิงจริยา  ว่องไว
2. เด็กหญิงวรารัมย์  สหุนันท์
3. เด็กหญิงอังคณา  อามาตรมนตรี
 
1. นางธีรวรรณ  เฉลิมวัฒน์
2. นางเจนจิรา  ชูศักดิ์