สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่า สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุพร
2. เด็กหญิงสุปราณี  ยืนยั่ง
3. เด็กหญิงอรอนงค์  รูปเหมาะ
 
1. นายเกษม  ใจคง
2. นางเพ็ญพรรณ  สืบสา