สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายทนงค์ศักดิ์   อุคำ
2. เด็กชายอนุชา  อุคำ
 
1. นายวิเชียร  อุ่นศิริ
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายจักรพันธ์  โคตรพรม
2. เด็กชายรัตนวัฒน์  ยืนยง
 
1. นางสาวนันทวรรณ  จันทร์ศรีเมือง
2. นางสาวสุธาสินี  จารัตน์