สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงนารีรัตน์   พ่อค้าช้าง
 
1. นางกนิษฐา   คำประเวศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงปิ่นกมล   เชื้อคำฮด
 
1. นางกนิษฐา   คำประเวศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงสนิสา   เชื้อคำฮด
 
1. นางกนิษฐา   คำประเวศ