สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายกล้าณรงค์   เชื้อคำฮด
2. เด็กชายวรานนท์   โซ่เมืองแซะ
3. เด็กชายอัครินทร์   ยับพราช
 
1. นางสุมินตรา   โคตรพัฒน์
2. นายสุใน   อ้นปัญญา