สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงจิตรดา   บุญทวี
 
1. นางสาวอุบลรัตน์   จันทร์มณี
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต   ศรีสุข
2. เด็กชายธันวา  ศรีสุข
3. เด็กชายปิยะพงษ์   อุ้ยหะ
4. เด็กชายวีระศักดิ์  ละม้าย
5. เด็กชายศิรประภา  จักรทอง
 
1. นายประดุงศักดิ์   ศรีเวียง
2. นางสาวจิตลัดดา   อาจวิชัย