สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลคำชะอี สพป. มุกดาหาร

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัชชา  มักมะยม
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ใสดาว
 
1. นางสาวอัจจิมา  ศรีมหา